ÖZGEÇMİŞ

1419383305

PROF.DR. SÜLEYMAN KAYNAK FEBO.

1954 yılında Ankarada doğdu. İlk ve orta eğitimini Ankara’da tamamladı. Ankara
Kurtuluş Lisesi 1971 mezunudur. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi
. 1977 yılında Tıp Fakültesini bitirdi.

1978 – 1979 : Zonguldak SSK Hastanesi Dilaver Kömür Ocağı Tabipliği yaptı. 1979
yılında yeni açılan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
Anabilim Dalında asistanlığa başladı ve 14 ay süre ile bu göreve devam etti. Bu süreçte
fakülte asistan temsilciliği görevini de yerine getirdi ve fakülte yönetim kurulu üyeliği
yaptı. Bu dönem içinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim
Dalında 2 aylık bir rotasyon yaptı.

1979 yılında , tekrar asistanlık sınavına girerek , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz
Hastalıkları Anabilim Dalında asistanlığa başladı. Bu süreç içinde , “1962- 1982 yılları
arasında kliniğimizde görülen orbita tümörlerinde tanı ve tedavi sonuçları “ başlıklı
ihtisas tezi ile 1983 yılında ihtisasını tamamladı. İhtisas tezini Prof.Dr.İlhan Günalp
yönetiminde yaptı. 1983-1985 : Rize SSK hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanlığı
kadrosunda zorunlu hizmet yaptı. 1985 Mayıs ayında tayini İzmire çıktı.

1985 yılında
İzmir Buca SSK hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanlığı yaptı. Aynı yıl içinde açılan sınavla
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Yardımcı Doçentliği kadrosuna atanarak 1985
eylül ayında göreve başladı.
1986 yılında İngiltereye görevlendirme ile gitti. Leicester Royal Infirmary , Göz
Hastalıkları Kliniğinde , Prof. Ralph Rosenthal başkanlığında kadro ile , diabetik
retinopati , senil maküla dejenerasyonu ve dekolman cerrahisi ile ilgili çalışmalar yaptı.
Burada yapılmakta olan hasta tarama ve değerlendirme programlarına katıldı. Diabette
disk neovaskülarizasyonu üzerindeki bir çalışmayı yürüttü. İngilterede bulunduğu süre
içinde , Londra Moorfields Göz Hastanesinde , ekstrakapsüler katarakt cerrahisi ile ilgili
olarak ,Mr. Arthur Steele , vitreoretinal cerrahi ile ilgili olarak , Mr. Z. Gregor , diabetik
retinopati ile ilgili olarak da Mr. Hamilton çalışmalar yaptı . Cambridge Addenbrook
Hastanesi göz kliniklerinde başta vitreoretinal cerrahi ve medikal retina olmak üzere
Mr.John Scott ile çalıştı.
1989-92 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
başkanlığını yürüttü. 1988 Eylül döneminde Doçentlik sınavını başardı.1990 yılında
Ankara Mevki Hastanesinde askerlik görevini yaptı.
1988-1997 : Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Doçent olarak çalıştı .
1991 yılında Hollanda Rotterdam Erasmus Üniversitesi vitreoretinal cerrahi bölümünde
Dr. Peperkam ve Dr. Mertens ile çalıştı.
1992 , 1994 yıllarında , Almanya Duisburg Üniversitesi vitreoretinal bölümünde , Dr.
M.Klein ve Dr. Löeshe ile çalıştı.
1988 yılından itibaren , Dokuz Eylül Üniversitesinde Vitreoretinal Cerrahi ile ilgili klinik
çalışmaları başlattı. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde Profesörlük kadrosuna atandı.
Ulusal dergilerde yayınlanmış 157 makalesi vardır. Ulusal toplantılarda yaptığı
konferans,sunum ve web posterler ise 848 adettir. Uluslararası hakemli dergilerde 128
adet bilimsel çalışması yayınlanmıştır ve bunlara atıf olarak 632 uluslararası atıf
yapılmıştır. H indeksi 12 ‘dir. Uluslararası toplantılarda konferans,davetli konuşmacı
sunum ve kurs konuşmacılığı olarak 303 adet etkinliğe katılmıştır. Şimdiye kadar
yayınlanmış Türkçe kitaplar bünyesinde 11 adet bölüm yazmıştır. Uluslararası iki kitaba
katkıda bulunmuştur.
1979 yılında itibaren itibaren Türk Oftalmoloji Derneği üyesidir. Türk Oftalmoloji
Derneğinin , İzmir Şubesinde 1994 yılından itibaren 6 dönem yönetim kurulu üyeliği
yapmış olup ,iki dönem Başkanlık (1998-2000 ve 2004-2006) iki dönem de genel
sekreterlik (1996-1998 ve 2000-2002) görevini yürütmüştür.

1999 ‘da Türk Oftalmoloji Derneğinin 33. kongresini İzmir ‘de organizasyonunda
kongre başkanı olarak görev almıştır. Türk Oftalmoloji Derneği, Merkez Yönetim Kurulu
üyesi olarak 4 dönem görev yapmıştır (2000-2002 / 2002-2004/ 2005-2007/ 2007-2009
). Bu süreç içinde Türk Oftalmoloji Derneği Kitap Komisyonu üyeliği ve Türk Tabipler
Birliği Temsilciliği yapmış ve iki kuruluş arasındaki işbirliğini sağlamıştır. Ayrıca 8 farklı
komisyonda zaman zaman görevler üstlenmiştir.
2005 yılında Antalyada düzenlenen TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresinin 2.
Başkanlığını yürütmüştür. UKOK 2005 kurulu üyesi olarak kongrenin organizasyonuna
katkı yapmıştır.
Türk Oftalmoloji Derneği , Vitreoretinal Birim Yürütme Kurulunda 4 dönem görev
yapmıştır. Bu dönemlerden birisinde birim webmasterlık görevini yürütmüştür. Türk
Oftalmoloji Derneğinin, Vitreoretinal Cerrahi Birimi , Tıbbi Retina Birimi , Katarakt
Refraktif Cerrahisi Birimi ve Eğitim Planlama Birimleri nin de Aktif üyesi olarak görev
yapmıştır.Eğitim Planlama Birimi Yürütme Kurulu üyeliğinde de bulunmuştur (2006-
2008) . TOD VRC Birim Yürütme Kurulu Üyesi ve Birim Sekreterliğini yapmıştır (2010-
2012) , (2014-2016) döneminde’de VRC birim yürütme kurulu başkanlığı yapmıştır.
2011 yılının kasım ayında , Türk Oftalmoloji Derneği Genel Kurulu tarafından Genel
Başkanlığa seçilmiştir. 2011-2013 döneminde , Türk Oftalmoloji Derneği Merkez
Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüştür. Ayrıca , 2012 yılı TOD 46. ve 2013 yılı TOD 47
. Ulusal Kongre Organizasyon Kurulu Başkanlıkları ve bunun yanısıra TOD İşletmesi
Yönetim Kurulu Başkanlığını , Türk Oftalmoloji Derneği Yeterlilik Kurulu Başkanlığını da
yürütmüştür. Şu anda Türk Oftalmoloji Derneği Geçmiş Dönem Başkanlar Kurulu
Üyesidir.

Ayrıca Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği (TCOD) ilk üyelerinden olup , 2000
yılındaki kuruluşundan itibaren üç dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır ve Bilim Danışma Kurulu Üyeliği ve Kurul Webmasterlik görevlerini üstlenmiştir. 2015 yılında
seçildiği Yönetim Kurulu Üyeliği yanısıra Genel Sekreterlik görevini de sürdürmektedir.
Şu anda da TCOD Bilim Danışma Kurulu Üyeliğine devam etmektedir.
Amerikan Oftalmoloji Akademisi (AAO), Amerikan Katarakt ve Refraktif Derneği
(ASCRS) , Amerikan Retina Uzmanları Derneği (ASRS) , Avrupa Katarakt ve Refraktif
Cerrahi Derneği (ESCRS ) , International Ocular Inflammation Society ( IOIS) ,
Mediterrenian Ophthalmology Society (MOS) , Karadeniz Oftalmoloji Derneği (BSOS),
Avrupa Vitreoretinal Cerrahi Derneği (EVRS) ve bu derneğin ülke delegeliği görevini
yürütmüştür (2004-2006) ve 2004 deki İstanbul Kongresinde , organizasyon
komitesinde görev almıştır. SOE ( Avrupa Oftalmoloji Derneği ) ve Euretina üyesidir .
Yunanistan Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği fahri üyesidir. Güney Doğu Avrupa
Oftalmoloji Derneği Kurucu (SEEOS) üyeleri arasında yeralmıştır.
2008 yılından bu yana , her sene mayıs ayında Pariste düzenlenen , European Board of
Ophthalmology (EBO) sınavlarında jüri üyesi olarak görev almaktadır. Ayrıca Malaysia
Cerrahi Kolejinin sınavlarında jüri üyesi olarak görev yapmaktadır.
ESCRS Bünyesinde , EBO ‘ya akredite ( European Board of Ophthalmology) , endoftalmi
kursu ekibinde 2001 yılından bu yana görev yapmaktadır ve ESCRS Endoftalmi
çalışmasında da bu ekiple birlikte çalışmanın Türkiye ayağını yürütmüştür.
Türk Oftalmoloji Derneği UEMS / EBO temsilciliği , ICO Temsilciliği yapmıştır . Şu anda
SOE nezdinde TOD Temsilciliğini sürdürmektedir.
2000-2007 yılları arasında , Dokuz Eylül Ünivesitesinde İlkbahar Canlı Cerrahi günlerinin
organizasyonunda görev almıştır ve TOD Ulusal kongrelerinde çok sayıda , Canlı Cerrahi
Koordinasyonu sağlama görevi verilmiştir ve ülkemizde , canlı cerrahi eğitim modelinin
yaygınlaşmasında çaba göstermiştir. TOD Başkanlığı sırasında , Genç Oftalmologlar
Grubunun kurulmasına öncülük etmiş olup , bu gruba danışmanlık görevini
sürdürmektedir. Ayrıca Oftalmoloji Tarihi üzerinde çalışmakta olan TOD komisyonunun
da başkanlığını yürütmüştür ve şu anda aynı komisyonun sekreterliğini yürütmektedir.
2 yıldır T.C. İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Kurucu Öğretim Üyesi olarak göreviyle çalışmaktadır.

Dr.Süleyman Kaynak , 2 dönem İzmir Tabip Odası Yönetim Kuruluna seçilmiştir ve bu
görevi halen devam etmektedir.
Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Kliniğinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Eşi Dr.Tülin Kaynak da göz hastalıkları uzmanıdır. Birlikte kurdukları Retina Göz Merkezi 1996
yılından bu yana İzmir Alsancakta hastalara hizmet vermektedir. Tülin Kaynak ve Süleyman
Kaynak ‘ın bir kız çocukları vardır ve Defne Kaynak Chicago SAIC den ( School Art Institute of Chicago ) mezun olmuş ve New York Parsons ( Parsons The New School For Design ) de lisans
üstü eğitimine devam etmektedir.